MUD

Multi-User Dungeon. Nakon IRC-a druga najpopularnija stvar koja se konzumirala u ranim danima Interneta i ekipi koja se okupljala na S.R.C.E.tu.

Bilo je nekoliko lokalnih forkova.